çocuk

Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Çocukların Ebeveynleri

Zihin kuramı, başkalarının zihinsel düşüncelerinin kendisinden farklı olduğunu anlama, başkalarının farklı bilgilere, isteklere, inançlara sahip olabileceklerini kavrama yetisi olarak tanımlanmaktadır. Bu yetiyle kişi, başkalarının niyetlerini, duygu ve düşüncelerini yorumlayabilmektedir. Araştırmalarda OSB belirtileri olan kişilerin ebeveynlerinin zihin kuramı becerilerinin daha zayıf olduğu sonucuna varılmıştır.

Online ve Yüz Yüze Uzman Klinik Psikolog Kadromuz için Tıklayın

Ücretsiz/Uygun Psikoterapi için Tıklayın

Ücretsiz Terapi için Tıklayın

Psikolog Başak Arı

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Comments