Psiko-Onkolojide Sanat Terapisi

Kanser tanısı almış bireylerde ilk başta görülen durumlar arasında korku, kendini suçlama ve ölüm korkusu bulunabilir. Bu kişiler kimi zaman ağır tedaviler görmekte, zaman zaman yüksek düzeyde ağrı deneyimlemekte ve yüksek düzeyde stres bunlara eşlik etmektedir. Kimi zaman bireyler bu kadar yüksek düzeyde kaygı yaşadıkları durumlarda duygularını kelimelerle ifade edemeyebilirler. Sözel olarak kendilerini ifade edemeyen veya duygularını paylaşamayan bireylerde sanat terapi yöntemleri kolaylık sağlayabilmektedir.

Psiko-Onkolojide Sanat Terapisi

Kanser tanısı almış bireylerde ilk başta görülen durumlar arasında korku, kendini suçlama ve ölüm korkusu bulunabilir. Bu kişiler kimi zaman ağır tedaviler görmekte, zaman zaman yüksek düzeyde ağrı deneyimlemekte ve yüksek düzeyde stres bunlara eşlik etmektedir. Kimi zaman bireyler bu kadar yüksek düzeyde kaygı yaşadıkları durumlarda duygularını kelimelerle ifade edemeyebilirler. Sözel olarak kendilerini ifade edemeyen veya duygularını paylaşamayan bireylerde sanat terapi yöntemleri kolaylık sağlayabilmektedir. Kanser hastaları hastalıklarını ve bu hastalığın etkileriyle baş etmede desteklemeyi amaçlayan psiko-onkoloji içinde, sanat terapisi de psikososyal müdahale türünü temsil eder. Kanser gibi tedavi yükü fazla olan hastalıklarda bireyler geçmişte kullandıkları problem çözme mekanizmalarını sağlıklı şekilde kullanamayabilirler. Ağrı, bulantı, yorgunluk, kaygı gibi durumlarla baş etmeye çalışmak, yaşam kalitelerini yükseltmek, kendilerini mutlu eden, aktif olarak katılabilecekleri bir aktivite yapabilmek kanser tedavisi gören kişilerde fiziksel ve duygusal iyilik halini sürdürebilmek için onkoloji birimindeki terapistler sanat terapisi yöntemlerine başvurabilir. Kanser tedavisi gören kişiler sosyal yaşantıdan izole olur, okuldan uzak kalır ve arkadaşlarından uzaklaşmaya başladıkları görülür. Buna ek olarak özellikle hastanede tedavi gören bu çocuklarda annelerine karşı daha bağımlı hale geldikleri görülebilmekte ve bu durumun etkisinin çocuk üzerinde öfke ve kaygı duyguları olarak görülebileceğini söyleyebiliriz.

Sanat terapisi bireye yaratıcı yönlerinin farkına varmasının yanında sanat materyalleriyle birlikte problem çözme becerileri kazanımını sağlamaktadır. Kişi içsel çatışmalarını, duygularını o anki yaratmak istediği esere odaklar ve zaman zaman bu eser çok şey anlatabilir. Hastalık süreci boyunca yaşanılan kaygıyı gösteren bir resim çizilebilir, boyama çalışması veya kolaj çalışması yapılabilir. Kanserli çocuklarla yapılan araştırmalara bakıldığında kırmızı renk tonunun renklendirmede fazlaca kullanıldığı dikkat çekmiştir.

Yapılan çalışmalarda sanat terapisinin kanserle ilgili semptomların azalmasında yardımcı olduğu, yaşadıkları ağrı gibi durumlarda azalma görülmüştür. Lösemili hastalarla yapılan sanat terapisi çalışmalarında stres, kaygı, depresyon, iyi oluş gibi durumlarda değişme yaşandığı görülmüş ve depresyon, kaygı, streste önemli derecede azalma olduğu belirtilmiştir. Özellikle kanser hastası çocukların çizimleri incelendiğinde sevinç ve kaygı, huzur ve sıkıntı bir arada resmedilebilmektedir. Sağlıkları hakkında durum olumsuz gittiğinde bu renklendirmeler daha koyu renklere dönüp çizgiler karmaşıklaşırken tedaviye yanıt olumlu geliştiğinde ümit duyguları canlı renkler, güneş, ağaçlı yollar olarak kendisini göstermektedir. Kişi içsel duygularını yansıttığı kâğıtta sanat terapistiyle birlikte ne anlatmak istediğini tartışabilmekte ve dışarıdan duygularına bakabilme fırsatı yakalayabilmektedir. Kanser tanısı alan kadınlarla yapılan sanatla terapi çalışmalarında böyle bir deneyime sahip olmayan kişilerle kıyaslandıklarında stres düzeylerinde azalma olduğu ve yaşam kalitelerinde yükselme görülmüştür.

Psikolog Zeynep Sürücü

Kaynakça:

Ezgi KARADAĞ, Özlem UĞUR, “Kanserli Hastalarda Çok Konuşulmayan Bir Uygulama: Sanat Terapisi”, DEUHFED, 2015, 8(2), 142-144.

 

Psiko-Onkolojide Sanat Terapisi,hasta,kanser,kaygı,stres,duygu

Psiko-Onkolojide Sanat Terapisi,hasta,kanser,kaygı,stres,duygu

Psiko-Onkolojide Sanat Terapisi,hasta,kanser,kaygı,stres,duygu

Psiko-Onkolojide Sanat Terapisi,hasta,kanser,kaygı,stres,duygu

Psiko-Onkolojide Sanat Terapisi,hasta,kanser,kaygı,stres,duygu

Psiko-Onkolojide Sanat Terapisi,hasta,kanser,kaygı,stres,duygu

 

 

psikolojik test

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Comments