Psikohelp - İstanbul psikolog, online psikolog, online terapi

Romantik İlişkilerde Mükemmeli Aramak

Romantik bir partnerde gerçekten istediğimizden daha azına razı olmak, mutsuz ilişkilerde kalmamıza ve daha iyi fırsatları kaçırmamıza neden olabilir. Ancak tam tersi uca gitmenin de olumsuz tarafları olabilir. Araştırmalar, mümkün olan en iyi seçimi yapmaya odaklananların (en üst düzeyde beklentisi olanların) bir tatminsizlik ve kendinden şüphe bataklığına saplanıp kalabileceğini, iyi bir şey bulduklarında aramayı bırakanların ise daha başarılı olma eğiliminde olduğunu gösteriyor.

Üst düzeyde beklentiye sahip olanların yaşamdaki arayışlarında nesnel olarak daha başarılı olsalar bile, sonuçlarından ille de mutlu olacakları düşüncesi doğru değildir. Bir çalışmada, yüksek beklentiye sahip olan öğrencilerin, üniversitenin son yılında tatminkâr olan öğrencilere göre daha yüksek maaşlı işlere girdiler, ancak işlerinden daha az tatmin olma ve iş arama sürecinde daha fazla stres ve endişe yaşama eğiliminde oldukları görülmüştür. Yüksek beklentiye sahip bireylerin, başlarına iyi şeyler geldiğinde bile neden mutlu olma olasılığı daha düşüktür? Olası bir açıklama, pişmanlığı körükleyebilecek olan şey hakkında uzun uzun düşünme eğiliminde olmaları ve zihinlerinin sürekli bununla meşgul olması olabilmektedir.

Ayrıca bu kişiler başkalarının ne düşündüğü ve akranlarına göre nerede durdukları ile daha fazla ilgilenme eğilimindedirler. Araştırmalar, mükemmeliyetçiliğe sahip bireylerin başkalarının başarısı tarafından daha fazla tehdit edildiğini ve kendileri iyi performans göstermiş olsalar bile biri onlardan daha iyi performans gösterdiğinde yeteneklerini sorgulayabileceklerini gösteriyor. Peki bu mükemmeliyetçilik ilişkilerimize nasıl yansıyor?

Mükemmeliyetçi kişiler, olası her seçeneği göz önünde bulundurma konusundaki endişeleri nedeniyle, zaman zaman gözlerini başka yöne çevirebilirler. Araştırmalar, insanların daha iyi alternatif partnerler olduğuna inandıklarında, mevcut partnerlerine bağlanmada zorluk yaşama olasılıklarının daha yüksek olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte, mükemmelliği aramak duygusal düzeyde büyük bir hayal kırıklığına neden olur. Neden olduğu açıktır. Bu, gerçek hayatta değil, yalnızca hayal dünyasında elde edilen bir şeydir. Mükemmelliği arzulamak, kabul etmeyeceğiniz bir kaygıdan kaynaklanır.

Bir şeyleri kontrol etme isteğinden kaynaklanan kaygı. Bununla beraber ilişkide yaşadığımız sıkıntılar daha da artmaya başlayacaktır. Bu mükemmeliyetçilik duygularına sahip olduğunuzda herhangi bir ön görülemezliğe veya çelişkili davranışa müsamaha gösteremeyebilirsiniz. Fakat bununla birlikte asıl gerçek olan ise, insanlar olarak hepimizin öngörülemez ve çelişkili olmamızdır. Çünkü insan olmak bir çelişkidir. Aslında, hiçbir zaman gerçekten mükemmel bir dengeye sahip değiliz ve her zaman tutarlı davranmıyoruz, çünkü bu mümkün değildir. Sağlıklı olan taraf ise hayal kırıklıkları, başarısızlık ve olumsuzluklara karşı başa çıkma kapasitemizi olgunlaştırarak hayatı bu şekilde yaşamaya çalışmaktır. Mükemmel olmadığınızı ve başkalarının da olmak zorunda olmadığını fark etmek, mükemmel bir peri masalı sonu fikrinden vazgeçmek anlamına gelir. Ancak, hiç kimse sonsuza dek mutlu yaşamaz. Önemli olan da hayatı yaşadığımız zorluklarla beraber kabul etmektir. Yaşadığımız her düştüğümüzde farklı bir tecrübe edindiğimiz hayatın bir gerçeğidir. Tekrar aynı hataya düşmemeyi, düşsek de nasıl başa çıkabileceğimizi öğretir. Bu oldukça sağlıklıdır. Sadece zorluk yaşadığımızda gelişir ve büyürüz.

Klinik Psikolog Zeynep Sürücü

Romantik İlişkilerde Mükemmeli Aramak,ilişki,mutlu,sağlıklı,duygu

istanbul psikolog,beşiktaş psikolog,şişli psikolog,online terapi,online psikolog,en iyi psikolog,tavsiye psikolog,psikolog ücretleri,istanbul psikolog çağrışım

Bir Cevap Yazın