Umut İçin Evini Terketmek

Kendi coğrafyamızı terk ederek ötekine, o yerin kültürüne, insanlarına, sosyal hayatına dahil olmak kimlik karmaşalarına, tehlike algısına, yalnızlığa neden olabilir. Çünkü göç, bir anlamda bilinmeyene gitmek ve bilinmeyene adapte olmaya çalışmaktır. Bir yere gitmek aynı zamanda başkalarının ötekisi olmaktır

Umut İçin Evini Terketmek

Göçün sözlük tanımlarından biri “evden eve taşınmak”tır. Ancak toplumsal ölçekte ele aldığımızda, yurdunu terk eden biri için göç, bir başka ev bulmak anlamına gelmeyebilir. Göçün farklı boyutları vardır. Bunlardan biri terk etmek, ayrılmak diğeri ise yeni bir yere adapte olmaktır. Bu iki boyut da farklı psikolojik ve sosyal zorluklar yaşanmasına neden olur.

Her birey yaşadığı süre boyunca kendi hikayesini yazar. Ancak hikayemiz doğumumuzdan çok önce başlar. Bir çocuğun, anne-babasının zihnine ilk düşüşünden de evvel, bir coğrafyaya doğacak olan çocukların hikayeleri az çok belirlenir. Asırlardır o coğrafyaya nüfuz eden kültürel kodlar gelecek nesillere aktarılır. İçinde yaşadığımız toplumun masallarıyla, öğretileriyle, şarkılarıyla büyürüz. Çocukken bize anlatılan hikayelerin karakterleriyle kendimizi özdeşleştiririz. Bir coğrafyaya doğmak, tüm boyutlarıyla birlikte kişilerin kimliklerinin bileşenlerini oluşturur ve diğer toplumlar bizim için “öteki” olurlar. Göç ile birlikte pek çok insan ait olduğunu hissettiği, doğduğu topraklardan ayrılır. Göç, kayıp ve yası da beraberinde getirir. Kendi toprağından uzaklaşmak bir nevi köklerinden ve kültüründen de uzaklaşmaktır.

Kendi coğrafyamızı terk ederek ötekine, o yerin kültürüne, insanlarına, sosyal hayatına dahil olmak kimlik karmaşalarına, tehlike algısına, yalnızlığa neden olabilir. Çünkü göç, bir anlamda bilinmeyene gitmek ve bilinmeyene adapte olmaya çalışmaktır. Bir yere gitmek aynı zamanda başkalarının ötekisi olmaktır. Yani bu sefer, tehlike algısına dönüşmektir. Sokakta kendi milletimizden olmayan birini gördüğümüzde etraftakilerin bakışına hepimiz aşinayızdır. Göçmen olmak, o bakışları kendi üzerinde hissetmektir.

Literatürde göçmenlerin yaşayabileceği 5 evre tanımlanır:

Bunlardan ilki balayı evresidir. Bu aşamada göç eden kişi geleceğe umutla yaklaşır. Yeni bir hayat kurmanın hayalini kurar. İkinci evre ise reddetme aşamasıdır. Yavaş yavaş gidilen ülkenin eksiklikleri, zorlukları görülmeye başlanır. Dil engeli, ev bulamama, insanlara ihtiyacını anlatamama gibi sorunlarla yüzleşilir. Geri çekilme evresinde ise kişiler geldikleri için pişmanlık, başarısızlık hissedebilirler. Ancak bu evrenin ardından iyileşme ve kabullenme evresi gelir. Kişiler bu evrede yavaş yavaş gittikleri yere adapte olmaya, bağ kurmaya, iletişimlerini geliştirmeye başlarlar. Son evre ise tersine şok evresi olarak adlandırılmıştır. Bu evrede gittiği yere adapte olan kişi kendini o ülkenin insanı gibi hissetmeye, kendi ülkesindeki normal şeyleri anormal görmeye, kendi ülkesine gittiklerinde bocalamaya başlarlar.

Ancak her göç yaşantısını birey kendi hikayesinde, öznel olarak yaşar. Kaybın büyüklüğü ve kişi için anlamı kişiden kişiye değişebilir. Kişinin neden göç ettiği, göç ettiği yere aşinalığı, kendi bireysel özellikleri, zorluklarla baş etme becerisi göçün bu iki boyutunu nasıl deneyimlediğini belirler. Fakat göç, türüne göre zor olduğu kadar besleyici bir deneyim de olabilir.

Nehire Seray Öztürk

Kemal Sayar Ile Göç Ve Göçmen Psikolojisi üzerine. Prof.Dr. Kemal SAYAR. https://kemalsayar.com/insana-dair/kemal-sayar-ile-goc-ve-gocmen-psikolojisi-uzerine

https://hidayetarasan.com, H. A. Blog. Gönüllü Psikolog. https://gonullupsikolog.org/blog/ulke-degistirmek-gocmen-psikolojisi

Umut İçin Evini Terketmek,göç,aidiyet,iyileşme,evre,mülteci

istanbul psikolog,şişli psikolog,beşiktaş psikolog,online terapi,online psikolog,en iyi psikolog,psikolog ücretleri,ücretsiz psikolog,istanbul tavsiye psikolog,psikolog randevu,psikolojik destek,psikolojik danışmanlık,psikoloji,psikoterapi,psikolog,ünlü psikologlar,başarılı psikologlar,online psikolog tavsiye,erkek psikolog,kadın psikolog,psikolog istanbul,psikolojik rahatsızlıklar,psikolojik ilk yardım,psikolojik test

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Yorumlar