Depresif Kişilikler ve Hipomanik Savunmalar

Depresif kişilikler saldırganlıklarını dış nesnelere yönlendirmezler. Suçluluk duygusu dolayısıyla bu yıkıcı itki kişinin kendisine yöneltilir. Kişi kendi kendine haz verici yaşantıları ve olumlu duyguları engeller. Ötekilere yönelik tutumlarına karşın kendilerine karşı aşırı eleştirel ve cezalandırıcıdırlar. Böylece yaşanan her olumsuzluktan dolayı kendileri suçlarlar.

Depresif Kişilikler ve Hipomanik Savunmalar-istanbul psikolog, online psikolog

Duygudurum bozuklukları çerçevesinde değerlendirilen depresyondan farklı olarak depresif kişilikler süreklilik gösteren, kişinin stres ile karşı karşıya kaldığında çeşitli sabit örüntüler gösterdiği bir tablo olarak karşımıza çıkar. Majör depresyon veya kronik depresyon gibi duygudurum bozukluklarında görülen uyku ve iştahta değişiklikler, disfori, cinsel istekte azalma, psikomotor yavaşlama gibi vejatatif semptomlar depresif kişilikte görülmek zorunda değildir. 

Aynı şekilde depresif kişiliklere özgü görülen suçluluk hisleri, kendini cezalandırma isteği, bağ kurulmuş nesnenin kaybedilmiş olduğuna dair düşünceler veya reddedilmeye karşı hassasiyet hali duygudurum bozukluklarının tanılarında şart olarak aranmamaktadır. Ayrıca depresyonda semptom giderici olarak kullanılan ilaçlar kişiliğin değişmesi için işe yaramamaktadır.-mecidiyeköy psikolog

Depresif kişilikler saldırganlıklarını dış nesnelere yönlendirmezler. Suçluluk duygusu dolayısıyla bu yıkıcı itki kişinin kendisine yöneltilir. Kişi kendi kendine haz verici yaşantıları ve olumlu duyguları engeller. Ötekilere yönelik tutumlarına karşın kendilerine karşı aşırı eleştirel ve cezalandırıcıdırlar. Böylece yaşanan her olumsuzluktan dolayı kendileri suçlarlar.

Depresif duygulanım iki kategoride incelenebilir. Bunlardan ilki olan introjektif kategoride kişi kendini sürekli eleştiren, yoğun suçluluk duyguları ile boğuşan ve bunun sonucunda kendini cezalandırmaya meyilli olarak görülür. Diğer kategori olan anaklitikte ise kişi sevdiği nesneyi kaybetmeye yönelik yoğun kaygılar yaşar, bu konuda aşırı hassastır. Kendilik burada yetersiz olarak algılanır. Bu yetersizlik hissi kişinin utanç duymasına neden olur. Nesneleri yetersiz biri olduğundan dolayı kaybedeceğini düşünür.-şişli psikolog

Introjektif kişiler hatayı sevilen nesnede aramak konusunda yoğun kaygı hissettiklerinden olumsuzlukları kendilerinde ararlar. Agresyonu kendilerine yöneltmek onlar için bir savunmadır. Böylece sevilen nesne ile bağ sürdürülür. Anaklitik kişiler için yaşam boş ve anlamsızdır. Hayata karşı umutsuzdurlar. Kendilerini eksik ve yetersiz olarak algılarlar. Bu yüzden nesneyi kaybedeceklerine karşı inançları güçlüdür.

Hipomanik kişiliklere bakıldığında depresif kişiliklerde rastlanan tablonun tam tersi görülür. Burada kişi aşırı enerjik ve iyimsedir. Kişide suçluluk duygusu gözlemlenmez, özsaygı depresiflere kıyasla oldukça yüksektir, madde kullanımı gibi dürtüsel yaklaşmınlara yatkınlık vardır. Kişi sanki insani ihtiyaçları yokmuşcasına yemek yeme ve uyku isteklerini duyumsamadan hayatına devam edebilir. Bu aşırı aktif olma halinin depresifliğe karşı bir savunma olduğu savunulmaktadır. Kişi depresif kişilikte hissedilen suçluluk, utanç ve hüzün gibi baş etmesi güç duygulardan insanüstü bir performans göstererek kaçınmaktadır. Duygu ve düşünceler, sürekli devinim halinde olunduğundan öteye itilmiş olur.-beşiktaş psikolog

Depresif kişilikte bağımlılığa olan yatkınlık manik kişilikte tam tersi örüntüdedir. Depresif kişilik nesne ile bağını sürdürmek ister ve terk edilmemek için daha uysal biri haline dönüşürken manik kişi bağımlı olduğu ilişkilerden kaçarak terk edilme kaygısı ile baş etmektedir. Terapide de terapiste karşı bu tarz duyguların hissedilmeye başlaması manik kişilik için bir kaç alarmı niteliğinde olacaktır. Bu yüzden terapistin manik kişiliklerle çalışmaya başladığında belli sayıda seansın bitirilmesi yönünde bir anlaşma yapması gerekmektedir.

Online ve Yüz Yüze Uzman Klinik Psikolog Kadromuz için Tıklayın

Ücretsiz/Uygun Psikoterapi için Tıklayın

Ücretsiz Terapi için Tıklayın

Hamide Güven

Referans

Mcwi̇lli̇ams, N. (2020). Cilt 1., Psikodinamik tanı kılavuzu, Psi̇koterapi̇ Ensti̇tüsü Eği̇ti̇m Yayınları.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Yorumlar