Psikohelp - İstanbul psikolog, online psikolog, online terapi

Narsisizm üzerine bu son yazımda da kırılganlığı ele alıyor olacağım. Pek görülmeyen saklanan veya arka planda kalan kırılganlığı size biraz şaşırtıcı gelebilir. Aslında buraya kadar narsistlerin özelliklerini başkasının varlığında değerlendirdik. Çevreyle olan ilişkilerinde: empati yoksunluğu, ben merkezci, kendini öven, başkalarının onu kıskandığını düşünen veya kırıcı-yıkıcı özellikler sergilerler demiştik. Peki bir narsist kendi içinde ne yaşar?

Kendi içerisinde oldukça kolay zedelenen incinmiş, değer gösterilmemiş veya yalnız bir çocuk vardır. Bunlar erken çocukluk dönemi kalıntıları olduğu için sürekli kendisindeki bu acıları kendisi değil de dışardaki bir başkasında olduğu yanılsamasındadır. Böylece aslında biz sadece büyüklenen ve gösterişli ancak sahte olan tarafı görmekteyizdir. Empati yoksunluğunun sebebi de bu yüzdendir. Öğrenilmeyen empati böylece uygulanamaz.  

Eleştiriye açık olmamaları kırılgan olan yapılarından kaynaklıdır. Eleştiri yaptığınızda iki kat büyük bir tepkiyle karşılaşıyorsanız eğer, o incinmiş çocuk tekrar bir incinme yaşamış ve kendisini değersiz veya aşağılanmış hissetmiş olabilir. Aslında oldukça yalnız kişilerdir narsistler. Çevreleri kalabalık gibi gözükse dahi anlamlı ve derin bağ kurdukları insanlar çok yoktur hayatlarında. Narsistler derin anlamlı ilişki tarzını bilmedikleri için sevgiyi kendinden başka kişilere yönlendirmede zorluk yaşarlar ve incinebilir yanlarını gizledikleri yalnız bir hayat yaşarlar.

Her bireyde gerçek olan taraf ile kendisini işe yarar, özgüvenli, değerli hissettiği ve büyüklendiği o  diğer yani vardır. Ancak bunlar belli durumlar karşısında dengededirler. Narsistler ise gerçek olan taraflarını tanımıyor olduklarından eleştiriye maruz kaldıklarında o büyüklenen tarafın yok olacağına yani kendisini oluşturan yapının yıkılacağından korkar. Büyüklenen yapı yok olursa tamamen yok olacağını düşünür. Tüm bu düşünceler bilinçdışında gerçekleşir.

Gördüğümüz gibi tüm ihtişamın arkasında kabul edilmek, onaylanmak ve sevilmek istenen bir çocuk yatıyor. Belki çatışmaya girmek yerine anlamaya çalışmak veya bir uzmandan yardım almayı düşünebilirsiniz.

Psikolog Süreyya ÇALIK

Aile-Çift akran zorbalığı ayrılma anksiyetesi bağımlılık benlik saygısı Cinsel işlev bozuklukları depresyon Dissosyatif Bozukluklar diğer duygular dürtü kontrol bozuklukları empati bozukluğu gelişim Histrionik Kişilik Bozukluğu ilişkiler intihar kaygı bozuklukları kaygı bozukluğu kaygı stres Kişilik Kişilik Bozuklukları obsesif Kompülsif Bozukluk-okb Paranoid pasif agresif psikolog psikoloji Psikolojik Testler Psikopatoloji psikoterapi psikotik bozukluklar Siklotimik Bozukluk terapi test ve formlar travma Uyku bozuklukları Yeme Bozuklukları Yetişkin terapisi Çocuk ve Ergen öfke özgürlük özgüven öz şefkat Şizoid Kişilik Bozukluğu şema terapi şizofreni

Tags:

1 comment on “Narsisizm ve Kırılganlık

Bir Cevap Yazın