Psikohelp - İstanbul psikolog, online psikolog, online terapi

Terk Depresyonu -istanbul psikolog,online psikolog

J.F. Masterson 1960 yılında görev yaptığı hastanede ergenlerin bulunduğu bölümde çalışmaktaydı. Ergenler belli bazı şikayetlerle hastaneye geliyordu. Çoğunlukla da alkol, eroin, kokain, tütün, esrar gibi maddelerin kullanımıyla bağımlılık sorunları ile hastaneye gelmektedirler. Ergenlerin bu şikayetlerinin ergenlik döneminde yaşamış oldukları bir bunalım olarak yorumlanmaktaydı. Ergenlik dönemin de yaşanan gelip geçici problemler olarak ele alındılar. Bu yüzden de ileriye dönük çalışmalarda bulunulmadı. Ergenlerin şikayetlerinin ergenlik döneminde yaşanan gelip geçici sorunlar olduğuna dair söylemler bilimsel bir temele dayanmamaktadır. Masterson yıllar önce aynı sorunlarla başvuran ergenleri araştırdığı zaman bu kişilerin hala benzer şikayetler yaşadıklarını görmüştür. şişli psikolog

Ergenler üzerine araştırma yapmaya başlayan Masterson Mahlerin ayrılma bireyleşme kuramı ile karşılaşır. Mahlerin ayrılma ve bireyleşme kuramına göre bebek 0- 36 aya kadar üç evreden geçmektedir. Bunlar Otistik evre, Sembiyotik evre ve Ayrılma bireyleşme evresidir. Ayrılma bireyleşme evresi de dört alt evreden oluşmaktadır. Bu dört evreden üçüncüsü olan yeniden yakınlaşma evresinde bebeğin bir yandan anneden ayrılıp bağımsız olma isteği diğer yandan anneyi kaybetme korkusu vardır. Bebeğin yeniden yakınlaşma evresinde yaşadığı ambivalans durum hastanedeki ergenlerin davranışlarına benziyordu. Bebek gidip kalmak arasında bir döngü içerisine girer. Zıt duygular içerisinde olan bebek bir yandan anneyi yanında isterken bir yandan da kendisinden uzaklaştırır. Bu evrede bebeğin ayrılıp bireyleşebilmesi annenin verdiği destekle olabilmektedir. Eğer bebek uzaklaştığında anneden yeteri kadar duygusal destek alamazsa bebek ilerleyemez. Ayrılma isteğine anneden destek alamayan bebekte bu terkedilme olarak görülür. Bu bebeği terk depresyonu denilen şiddetli acıların olduğu bir durumun içine sokar. Bakım veren nesneden ayrılabilmemiz nesnenin verdiği destekten geçer. Eğer bakım veren duygusal destek konusunda eksik kalırsa bebek yeniden yakınlaşma evresinde takılıp kalır. Gelişimsel duraklama yaşayan bebeğin ego gelişimi de duraklar. Kendilik gelişimi duraklayan bebeğin gerçek kendiliğine ulaşması imkansızlaşır. beşiktaş psikolog

krizin yeniden yakınlaşma evresinde yaşanan krizin uzantısıdır. Masterson hastaneye gelen borderline kişilik bozukluğuna sahip olan ergenlerin bebeklik döneminde ayrılma bireyleşme evresinde üçüncü alt evre olan yeniden yakınlaşma evresinde takılıp kalarak gelişimsel duraklamaya uğrayan kişiler olduklarını söyler.

Ergenlik döneminde bireyde bağımsız olma, kendi başına bir şeyler yapma, kendi kararlarını almak gibi istekler uyanır. Fakat yeniden yakınlaşma evresinde takılıp kalarak ayrılma bireyleşme gerçekleşemediği için çocuk yeniden bağımsız olma ve annem ne der ikilemleri içerisinde kalır. Kendi başına bir şey yapmak isteyen ergenin ebeveynlerin desteğini alamadığı için bireyleşme yolunda adım atamaz. Bebeklik döneminde yaşadıkları zıt durumlar arasında takılıp kalırlar. Her bireyleşme eyleminden sonra terk depresyonunun içine girer. mecidiyeköy psikolog

Ergenler ayrılma bireyleşme konusunda girişimde bulunduktan sonra bebeklik döneminde yakınlaşma evresindeki kriz tekrara yaşanmaktadır. Ayrılma girişiminden sonra anneden ayrılan çocuk kendisini terk depresyonunun içinde bulur. Ergen ayrılma bireyleşme girişiminde bulunduğu zaman korkunç bir acının içine düşer. İçine düştüğü bu korkunç acıda cinai öfke, suisidal depresyon, hiçlik ve boşluk, umutsuzluk ve çaresizlik, panik ve korku, utanç ve suçluluk olan bu altı duygu kişiyi altüst eder. Masterson bu altı duyguyu mahşerin altı atlısı olarak adlandırır.

Ayrılma ve bireyleşme yolunda atılan adımdan sonra çocuk içine düştüğü şiddetli bir acıyla baş etmeye çalışır. Bu acıyla baş edemeyen çocuk anneye geri döner ya da annesi yerine koyabileceği birilerini bulur veya bu korkunç acıyla baş edebilmek için eyleme vurma savunma mekanizmasını kullanır. Alkol, uyuşturucu eroin, esrar gibi maddeler kullanma, alışveriş, hırsızlık, okuldan kaçma gibi eyleme vurma davranışlarında bulunurlar. Masterson hastaneye yatan ergenlerin eyleme vurma davranışları kontrol altına alındıktan sonra hastaların depresyona girdiklerini gözlemlemiştir. Bu durum ergenlerin depresyona karşı eyleme vurma savunma mekanizmasını kullandıklarını gösteriyordu. Eyleme vurma davranışlarıyla birlikte depresyonun yarattığı sıkıntıdan kurtulmak isterler.

Mahşerin altı atlısından kurtulamayan çocuk bireyleşme yolunda başarısız olmuş olur. Benlik gerçeklerin verdiği korkunç acıdan kaçmak için sahte benliği devreye sokar. Sahte benliğin amacı gerçeklerin yarattığı yoğun acı ve korkudan kurtulmaktır. İçine düştüğü terk depresyonuyla baş edemeyen kişi gerçek kendiliğine ulaşamaz. Çocuğun özerk olması yolundaki engeller kalkmadıkça her ayrılma bireyleşme girişiminden sonra aynı krizi ve ambivalans durumu yaşayacaktır.

                                                                                                           HALİME ÇİÇEK

Tags:

Bir Cevap Yazın