Psikohelp - İstanbul psikolog, online psikolog, online terapi
Ego Durumları Nedir?

Borderlıne ve Şema Terapi

Erken erişkinlik dönemiyle başlayan, kişiler arası ilişkilerde,
kendilik algısı ve duygulanımda ki dengesizlikle beraber
belirgin dürtüselliğin olduğu kişilik örüntüsüdür (APA). Sınır
kişilik bozukluğu, özellikle ilişkilerde terkedilme, ayrılma
veya ayrılma olasılığı ortaya çıktığında yoğun belirtilerle
kendini gösteren bir hastalıktır. Bu dönem eğer atlatılırsa,
şikayetler hızla kaybolabilir ve rahatsızlık iyileşmiş gibi bir
yanılgı içine düşülür. Aslında hastalık, bir sonraki ayrılma
dönemine kadar uykuya yatmıştır.Borderlıne ve Şema Terapi
Borderline kişilik bozukluğu veya kişilik özelliklerine sahip
olan kişiler yaşamlarının büyük bir bölümünü bahsedilen
hareketli dönemlerden ziyade, boşluk duygusunun eşlik ettiği, sevilen kişilerle çatışmadan
kaçındıkları ve aşırı uyumlu olabildikleri ruhsal durumlar içinde geçirirler. Kişiler bu dönemde
boşluk hissi dışında herhangi bir his yaşamayabilirler. Kaybetmekten korktukları kişilere aşırı
uyum göstererek yaşadıkları bu dönemde, ortaya çıkabilecek bir kriz anında patlayacak öfke
biriktirmektedirler.
Sevilen kişi veya eş, ayrılmayı işaret eden bir davranış gösterdiğinde kişi kendisini sevilmez,
terkedilmiş, çaresiz hisseder. Algıladıkları acı düşünülenden çok fazladır. Sevdiği ve yücelttiği
kişi artık düşman olmuştur. Bu kişiler kendisine yapılan haksızlıkların intikamını alan adeta
freni patlamış kamyon gibidir.
Bu durum ve hissiyat bir süre sonra sona erer ve gösterilen aşırı tepkilerden suçluluk duymaya
başlar. Kişi kendini bu dönemde cezalandırabilir. Göstermiş olduğu tepkilerden dolayı
kendisine kızgındır. Kendini cezalandırma döneminden sonra yine bu davranışları için özür
dilediği ve sevdiklerine ve ya eşine uyum sağladığı duygularından uzak olduğu moduna geri
döner. Bunu fırtına öncesi sessizlik olarak adlandırabiliriz yani bir sonraki kriz anına kadar…
Sınır kişilik bozukluğu olan kişilerin aile öykülerinde fiziksel, cinsel, sözel kötüye kullanımın,
patlayıcı öfkeler veya şiddetin, eksik veya tutarsız anababa bakımı ve şefkat, eleştirel, dışlayıcı
ve çocuğun gereksinim ve duygularını bastıran ortamlar sık rastlanır. Ayrıca biyolojik olarak
da duygusal değişkenlik ve dürtüsel özellikler hastalığın kökenin de rol oynar.
Uzun yıllar tedavisi imkansız veya çok zor olarak kabul edilen bu rahatsızla ilgili umut verici
araştırmalar yapılmaktadır. Özellikle Hollanda da klinik deneklerle yapılan bir araştırma , 86
sınır kişilik bozukluğu vakası ile yapılan çok merkezli bir araştırmada, Şema Terapi’nin
hastalığın tedavisinde, o zamana dek tek etkili tedavi olarak kabul edilen Transferans Odaklı
Psikoterapi’ye göre daha etkili olduğu bulunmuştur.(Giesen Bloo etall.,2006)
Bu araştırma 3 yıl süren ve haftada iki seans olarak yürütülen bu psikoterapi çalışmalarında tam
iyileşme Şema Terapide %45, Transferans Odaklı Terapide ise %25, belirgin iyileşme ise Şema
Terapide %66, Transferans Odaklı Terapide ise %42 olarak saptanmıştır. Bu sonuçlar tedavisiz
olarak kabul edilen bir rahatsızlık için oldukça umut vericidir.

Psikolog Yasemin ARASLI

Borderlıne ve Şema Terapi, şema terapi, borderline, terapi, kişilik bozukluğu, duygu, sınır kişilik,Borderlıne ve Şema Terapi, şema terapi, borderline, terapi, kişilik bozukluğu, duygu, sınır kişilik,Borderlıne ve Şema Terapi, şema terapi, borderline, terapi, kişilik bozukluğu, duygu, sınır kişilik,Borderlıne ve Şema Terapi, şema terapi, borderline, terapi, kişilik bozukluğu, duygu, sınır kişilik,Borderlıne ve Şema Terapi, şema terapi, borderline, terapi, kişilik bozukluğu, duygu, sınır kişilik,Borderlıne ve Şema Terapi, şema terapi, borderline, terapi, kişilik bozukluğu, duygu, sınır kişilik,Borderlıne ve Şema Terapi, şema terapi, borderline, terapi, kişilik bozukluğu, duygu, sınır kişilik,Borderlıne ve Şema Terapi, şema terapi, borderline, terapi, kişilik bozukluğu, duygu, sınır kişilik,Borderlıne ve Şema Terapi, şema terapi, borderline, terapi, kişilik bozukluğu, duygu, sınır kişilik,

 

Tags:

Bir Cevap Yazın