Kendilik Algısı

Şema Alanları

Şema Alanları

Alan 1:Ayrılma ve Dışlanma/Reddedilme

Bu alandaki şemaya sahip hastalar, başkalarına güvenli tatmin edici bağlanma oluşturamazlar. İstikrar, güvenlik, bakımı sevgi, ait olma ihtiyaçlarının giderilmeyeceğine inanırlar.

1-) Terk edilme/ İstikrarsızlık

Duygusal olarak istikrarsız, güvenilmez olduklarından ya da sadece düzensizlik göstermelerinden; yakında öleceklerinden ya da daha iyi birinden yana olup kendilerini terk edeceklerinden dolayı önem verdikleri kişilerden duygusal destek sağlamaya devam edemeyecekleri duyusunu içerirç

2-) Güvensizlik/ Suistimal Edilme

Başkalarının zarar vereceği, istismar edeceği, küçük düşüreceği, yalan söyleyeceği beklentisidir.

3-)Duygusal Yoksunluk

Kişinin normal derecedeki duygusal destek arzusunun başkaları tarafından yeteri kadar karşılanmayacağı beklentisidir.

  1. a) İlgi yoksunluğu
  2. b) empati yoksunluğu

c)Korunma yoksunluğu

4-) Kusurluluk/ Utanç

Eleştirye aşırı hassasiyet, reddedilme, suçluluk, öz-bilinç, başkalarının arasında güvensizlik ya da kişinin algıladığı kusurlarla ilgili utanç duygusu.

5-) Sosyal İzolasyon

Şema Alanları

Şema Alanları

Alan 2: Zedelenmiş Özerklik ve Performans

Bu hastalar, Çocukken ebeveynleri tarafından ya çok korunmuşlardır ya da tam tersidir. Bu yüzden, kimlik oluşturmakta zorluk yaşarlar. Hedef oluşturamazlar

6-) Bağımlılık/Yetersizlik

Kişinin günlük sorumluluklarını yerine getirememe inancıdır.

7-) Hatalıklar ve Zarar görme karşısında Dayanıksızlık

Felaket olacağı ve ondan korumayacak olmanın abartılı korkusudur.

8-)Yapışıklılık/Gelişmemik Benlik

Çoğunlukla bireylerin başkasının daimî desteği olmadan mutlu olamama

9-) Başarısızlık

Bireyin akranlarına göre temelde yetersiz olma inancıdır.

Alan 3: Zedelenmiş sınırlar

Bu alandaki şemaya sahip hastalar, öz disiplin hakkında yeterli içsel sınırlar geliştirmemiştir. Başkalarına olan sorumluluklarda eksiklik. Başkalarının haklarına saygı duyma da güçlüğü neden olur.

10­-) Hak görme/büyüklenmecilik

Kişinin başka insanlardan üstün olduğu, özel hak ve imtiyazlara sahip olduğu inancıdır.

11-) Yetersiz/Özdenetim

Alan 4: Başkalarına Yönelimlilik.Bu alandaki hastalar, kendi ihtiyaçlarından çok başkalarının ihtiyaçlarını karşılamaya aşırı önem verirler..Ailenin tipik kökeni,koşullu kabullenmeye dayanır. Çocuklar sevgi ve onaylanma elde etmek için kendilerinin önemli yönlerini kısıtlar

12-) Boyun Eğicilik

A-) İhtiyaçların boyun eğmesi:kişinin tercihlerini,kararlarını ve arzularını bastırması

B-) Duyguların boyun eğmesi: Duyguları özellikle öfkeyi baskı altına alma

13-) Kendini feda

14-) Onay arayıcılık/tanınma arayıcılık

Alan 5: Aşırı Tetikte olma ve Bakskılama/Ketleme

Ailenin tipik kökeni,katı talepkar bazen de cezalandırıcıdır. Çocuğun oyun oynaması ve mutluluğu için teşvik edilmez.

15-) Olumsuzluk/Karamsarlık

16-) Duygusal Baskılama/Ketleme

Reddedilmekten, utanç duygusandan kaçınmak için aşırı baskılama

17-) Yüksek standartlar/Aşırı Eleştiricilik

18­­­­­­­­­-)Cezalandırıcılık/Acımasızlık Bireyin yaptığı hatalar için sert bir şekilde cezalandırılması gerektiği inancı.

Koşulsuz Şemalara karşı koşullu şemalar

Sonradan gelişen şemalar koşullu iken önceden gelişen şemalar, kendilik ve başkalarıyla ilgili koşulsuz inanışlardır.

Koşulsuz şemalar hastalara ümitsizlik sunar.

Koşullu şemalar umut olasılığını sürdürür.

Koşullu şemalar, koşulsuz şemalardan kurtulma girişimleri olarak gelişir.

Kusurluluğa tepki olarak Yüksek standartlar: eğer mükemmel olabilirsem sevgiye layık olacağım.

Terk edilmeye tepki olarak boyun eğicilik: başkalarının her istediğini yaparsam ve bununla ilgili asla öfkelenmezsem kişi benimle kalacaktır.

Şema Alanları, Şema Alanları, Şema Alanları, Şema Alanları,Şema Alanları,Şema Alanları,Şema Alanları

Şema Alanları, Şema Alanları, Şema Alanları, Şema Alanları,Şema Alanları,Şema Alanları,Şema Alanları

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Yorumlar