Huzursuz Bacaklar Sendromu dsm 5 tanı kriterleri

Şema Terapi İle Borderline Kişilik Bozukluğunun Varsayılan Kökenleri

Şema Terapi İle Borderline Kişilik Bozukluğunun Varsayılan Kökenleri

 1. Biyolojik faktörler bu hastalar genellikle duygusal olarak sert ve değişken bir mizaca sahiptirler. Varsayılan bu mizaç gelişen bozukluk için biyolojik bir etken olabilir. Borderline tanısı almış kişilerin dörtte üçü kadındır. belkide bu mizaç farklılıklarının sonucu olabilir: kadınların sert ve değişken mizaca sahip olmaları erkeklerden daha olasıdır.
 2. Çevresel Faktörler; aile çevresindeki Borderline gelişimine yol açacak varsayımların biyolojik yatkınlık ile etkileşimi olduğuna inanılan 4 faktör vardır.
 • Aile ortamı güvensiz ve istikrarsızdır.

 • Aile ortamı yoksundur.

-Aile ortamı sert bir şekilde cezalandırıcı ve reddedicidir.

 • Aile ortamı boyun eğicidir.

BORDERLİNE KİŞİLİK BOZUKLUĞU OLAN HASTANIN TEDAVİSİ

 • Uzmanlar genelde bu hastaları çıkarcı ve bencil kişiler olarak görürler. Bu olumsuz bakış açıcı borderline hastaların tedavisi için zararlıdır. Bu durum hastanın işlevsiz şema modlarından birini besler.
 • Borderline hastalarla çalışmak genelde düzensiz ve şiddetlidir; terapistin kendi şeması tetiklenir.

İNCİNEBİLİR ÇOCUK OLARAK BKB HASTASI

 • En yapıcı yol incinebilir çocuktur.
 • Erişkin olarak görünebilirler ancak onlar aslında psikolojik olarak ebeveynlerini arayan terk edilmiş çocuklardır.
 • Uygunsuz davranmalarının sebebi bencil olmaları değil, ümitsiz olmalarıdır; yoksundurlar, aç gözlü değil.
 • Çocukken ilgilenen ve güvende tutan kimse olmadığı için tüm küçük çocukların yaptıklarını yaparlar.
 • Terapistlerin hastaları daha iyi anlamaları için uyguladıkları strateji; hastaların hayallerine küçük bir çocuğun eklenmesi gerektiği. Bu strateji, terapiste temelde, hastanın öfkeli, kopuk ya da cezalandırıcı olup olmadığını, onun terk edilen çocuk olduğunu hatırlatarak hastanın davranışına olumsuz reaksiyon göstermeye karşı atak gibi görünmektedir.

TERAPİSTİN DOĞRULARI İLE BKB HASTASININ DOĞRULARINI DENGELEME

 • Bordeline hastalar her zaman terapistin verdiğinden fazlasına ihtiyaç duyarlar ancak bu terapistin ihtiyaç duyulan her şeyi vereceği anlamına gelmez.
 • Terapistler, özel yaşamı sürdürme, sorumlu davranma, hastalar bu hakları ihlal ettiklerinde sınır koyma haklarına sahiptir.
 • Borderline hastalar, terapistlere eziyet etmek için haklarını ihlal etmezler fakat ümitsiz oldukları için ihlal ederler.
 • Borderline hastalar, çok küçük bir çocuğun haklarına ve ihtiyaçlarına sahiptir. Hasta bir ebeveyne ihtiyaç duyar. Terapist, hastaya sadece sınırlı ebeveynlik yapar.
 • Basitçe terapi ideal ebeveynlik biçimi değildir. Böylelikle terapist hasta ilişkisinde anlaşmazlığın çıkacağı kesindir.
 • Terapinin bazı aşamalarında BKB olan pek çok hasta, terapistle birlikte yaşayacakları hayalini kurarlar. Bu özellikle cinsel bir fantezi değildir.
 • Terapist bu ebeveynden başka şeyler de olmaya çalıştıkça hastalar mod değiştirirler ve öfkeli, geri çekilmeci ya da mesafeli olurlar. Terapistlerin bir dereceye kadar bu ebeveynsel rolü kabul etmeleri beklenir.

BORDERLİNE HASTALAR İÇİN SINIRLI YENİDEN EBEVEYNLİK

 • Hastaların tedavi gelişimi, çocuk gelişimi ile paralellik gösterir. Aslında psikolojik olarak hasta terapide büyür.
 • Hasta, bir bebek veya çocuk olarak başlar ve terapistin yeniden ebeveynliğinin etkisi altında sağlıklı erişkinliğe doğru olgunlaşır.
 • Pek çok hasta ancak bir partnerle istikrarlı ve sağlıklı bir ilişki kurdurğunda terapiyi bitirebilirler. Hasta terapiyi bıraktığında bile terapistin ebeveyn figürü rolünü sürdürmesi olasıdır ve terapistle tekrar bağlantı kurulması olasıdır.
 • Terapinin etkili olabilmesi için terapist ve hasta arasındaki ilişkinin karşılıklı sorumluluk ve içtenlikle karakterize edilmesi gerekmektedir.
 • Borderline hastalar genellikle sezgiseldir ve terapist tarafından herhangi bir sahteliği tespit edebilirler. Terapistin rol olarak değilde gerçekten danışana ilgi göstermesi gerekmektedir; eğer danışan bu ilgiyi gerçek olarak algılamazsa eyleme vuracak ya da bırakacaktır.

  Şema Terapi İle Borderline Kişilik Bozukluğunun Varsayılan Kökenler

  Şema Terapi İle Borderline Kişilik Bozukluğunun Varsayılan Kökenler

GENEL TEDAVİ AMAÇLARI

MODLAR;

Modlar açısından bahsettiğimizde genel tedavi amacı, hastanın terapiden sonra oluşturulan sağlıklı ebeveyn mod ile birleşmesine yardım etmektedir. Amaçları;

 1. Terk edilen çocuğu korumak ve empati kurmak
 2. Terk edilen çocuğun sevgi vermesi ve almasına yardım etmek
 3. Cezalandırıcı ebeveyne karşı savaşmak ve onu silmek
 4. Duygularını ve ihtiyaçlarını uygun bir şekilde ifade etmesi için bu moddaki hastalara, öfkeli ve dürtüsel çocuğun davranışına sınır koymak .
 5. Endişeleri gidermek ve adım adım sağlıklı erişkin ile kopuk korunganın yerlerini değiştirmek.

TEDAVİYE GENEL BAKIŞ

 • Erken dönem çocuk gelişimini yansıtırsak tedavi üç temel düzeye sahiptir.
 1. Bağlanma ve duygusal düzenleme düzeyi
 2. Şema mod değişim düzeyi
 3. Özerklik düzeyi

Düzey 1: Bağlanma ve Duygusal Düzenleme

 • Terapist hasta ile bağ kurar, Kopuk korunganı devre dışı bırakır ve istikrarlı, besleyici temel oluşur.
 • Terapide ilk ve en önemli adım, terapistin ve hastanın güvenli bir duygusal bağlanma biçimlendirmesidir. Terapist burada güvenlik ve duygusal koruma sağlayarak hastanın terk edilen çocuk moduna yeniden ebeveynlik yapmaya başlar. Hasta mümkün olduğu kadar terk edilen çocuk modunda kalmalıdır; hasta ve terapistin bağı için sempati ve içtenlik duyguları geliştirmesine yardımcı olur. Kurulan bu bağ sayesinde hasta terapiyi zamanından önce bırakmayacaktır.
 • Terapist, seanslarda ihtiyaçları ve duyguları ifade etmeye teşvik eder.
 • Sessiz ve yansıtıcı terapötik tutum, genellikle Borderline hastaları için uygun değildir. Çoğunlukla borderline hastalar bu sessizliği desteği kesilmesi ya dailgi eksikliği olarak yorumlar. Buradaki terapötik ittifak, terapistin daha aktif katılımı ile daha iyi hizmet eder. Terapist burada hastanın ihtiyaçlarını ve duygularını daha iyi ifade edebilmesi için açık uçlu sorular sorar. Böylece terapist, hastanın duygularına sürekli olarak anlama ve onaylama sağlar.
 • Hasta terapiste karşı tatlı ve nazik olarak kendi ihtiyaç ve duygularını bastıracaktır. Bu terapistlerin istediği bir şey değildir. Burada olması gereken hastanın ihtiyacı olanı ve hissettiklerini söylemesidir. Bu muhtemel ebeveynden asla alınmayan bir mesajdır; şema terapisti, hastanın kapıldığı boyun eğicilik ve kopukluk döngüsünü kırmaya çalışır.
 • Terapistin, hastadan istediği duygu ve ihtiyaçlar genelde terk edilen çocuktan ortaya çıkar. Hastayı bu modda tutmak ve ona ilgi göstermek, onun yaşamını dengeler. Hasta böylece moddan moda geçer ve modalar daha az aşırı olur. Eğer terk edilen çocuk modunda ihtiyaçlar ve duygular ifade edilirse, o zaman onları ifade etmek için öfkeli ve dürtüsel çocuk moduna geçmek zorunda kalmayacaktır. ve duygularını engellemek için cezalandırıcı ebeveyn modunada geçmeyecektir.
 • Terapist burada kendini ifadeye izin veren ebeveyn figürü ile cezalandırıcı ebeveynin yerlerini değiştirir.
 • Terapist hastaya ruh hallerini yönetmek ve terk edilme endişelerini yatıştırmak için baş etme teknikleri öğretir.
 • Bu kısımda terapist hastanın erken duygulanımını kapsayacak ve düzenleyecek baş etme tekniklerini öğretir. Hastanın semptomları arttıkça intihar ve kendine zarar gibi terapist bu teknikleri daha erken uygular.
 • DDT- Diyalektik davranış terapisinin parçası olarak Linehan tarafından açıklanan zihni özendirme meditasyonu ve endişe toleransı gibi yıkıcı davranışları azaltmaya yarayabilir. Bordeline hastalar terapist ile güvenli ebeveyn bağını kurmadan, bilişsel davranışçı terapi tekniklerini kabul etmeyecektir.
 • Bilişsel davranışçı terapi tekniklerine hemen geçmenin diğer tehlikesi ise hasta kopuk korungan modunu güçlendirir.
 • Hastanın bilişsel tekniklere ikna edilebilir göründüğüne karar verdiğimizde genellikle ruh halinin öz denetimini ve öz yatıştırıcılığını arttırmak için tasarlanmış tekniklerle başlarız.
 • Bunlar güvenli yer hayali, kendi kendini hipnoz etme, otomatik düzüncelerin kendini izlemesi , flaş kartlar ve geçici nesneler içerebilir. “ hayatını yeniden keşfet” kitabı okutulur hastaya şemalarla ilgili bilgilendirme yapıldıktan sonra.
 • Terapist ve hasta, terapistin kişisel haklarına ve semptomatolojinin şiddetine dayalı terapistin ulaşılabilirliğini göz önünde bulundurarak sınırları görüşülür.
 • Sınır koyma, tedavinin başlangıç sürecinin en önemli bir parçasıdır; güvenliğe dayanır.
 • Terapist krizlerle ilgilenir ve kendi kendine zarar verici davranışları göz önünde bulundurarak sınır koyar.
 • Krizler genellikle intihar eğilimi, kendini yaralama ve madde bağımlılığı gibi kendine zarar verici davranışlar içerir. Terapist, yeniden ebeveynlik yapar, eğitir, sınır koyar, birleştirici kaynakları kullanır.
 • Terapist, krizdeki borderline hasta için birincil kaynaktır. Pek çok kriz hastanın değersizlik, kötü, sevgisiz, suistimal edilen, terk edilen hissetmesi nedeniyledir. Terapistlerin duyguları kabul etme ve merhametle tepki verme kapasitesi, hastanın krizleri çözmesini sağlayan şeydir.
 • Terapist, hastanın çocukluğu ile deneysel çalışmayı başlatır.
 • Terapi ilerlerken ve hasta denge kazanırken terapist, hastanın erken dönem çocukluk deneyimlerinin travmatik olmayan unsurlarına dayalı hayal kurma çalışmasına başlar. Birincil deneysel teknik, hayal kurma ve diyalogdur. Terapist, hastanın her modun hayalini üretme, onları isimlendirme ve diyalog yürütmesine yol gösterir

DÜZEY 2: ŞEMA MOD DEĞİŞİMİ

 • Terapist, hastaya yeniden ebeveynlik yaparak sağlıklı erişkin modunu modeller.
 • Sağlıklı erişkin, terk edilen çocuğu korumak ve sakinleştirmek, öfkeli çocuğa sınır koymak, kopuk korunganı yer değiştirmek ve cezalandırıcı ebeveyni silmek için hareket eder.
 • Hasta ilerledikçe sağlıklı erişkin modunu içselleştirir. Bu şema terapisine özüdür.
 • Cezalandırıcı ebeveyn modu büyük ölçüde zayıflatıldığında genellikle değişim hızlı bir şekilde ilerler.

DÜZEY 3: ÖZERKLİK

 • Terapist uygun partner seçimleri ile ilgili hastaya tavsiyelerde bulunur ve seanstaki değişimleri terapi dışındaki ilişkilere genelleştirmesine yardım eder.
 • Bu düzeyde terapist ve hasta, hastanın terapi dışındaki yakın ilişkilerine yoğun bir şekilde odaklanır.
 • Terapist hastanın kendi doğal eğilimlerini keşfetmesine ve onları günlük olaylarda ve önemli yaşam kararlarında izlemesine yardım eder.
 • Hasta istikrar kazandıkça ve kopuk korungan, öfkeli ve dürtüsel çocuk ve cezalandırıcı ebeveyn modlarında daha az zaman harcadıkça kendini gerçekleştirmeye daha fazla odaklanabilir. Hasta kariyer seçimi, görünüm, alt kültür ve boş zaman aktiviteleri gibi alanlarda doğal eğilimlerini keşfetmeyi ve izlemeyi öğrenir.
 • Terapist seansların sıklığını azaltarak hastayı terapiden adım adım vazgeçirir.

<

p style=”text-align: right;”>Psk. Firdevs Akbulut

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Yorumlar