Stoacılar ve Melankoli

Bir Şeyin En İyisi Yapılacaksa Onu Ben Yaparım!

Benlik saygısı yüksek olan insanlar, ilişkilerindeki herhangi bir sorun için karşısındakini suçladıkları için daha kötü ilişkilere sahip olma eğilimindelerdir. Yüksek benlik saygısı, daha yüksek şiddet ve saldırgan davranışlar sıklığıyla da bağlantılı bulunmuştur. Ancak özgüveni nasıl algıladığımız kişiden kişiye her zaman tutarlı değildir.

Bir Şeyin En İyisi Yapılacaksa Onu Ben Yaparım!

Acaba gereğinden fazla özgüvene sahip olabilir misiniz? Birden fazla iyi şeye sahip olmak mümkün mü? Çoğu durumda, güçlü yönlerinizi bilmek ve dışarı çıkıp risk alma güvencesine sahip olmak takdire şayan niteliklerdir. Ancak bu güven, sizi yeni şeyler denemek yerine esnek olmayan ve başkalarını dinleyemez hale getirdiğinde, başarı ve iyi oluş haliniz için zararlı olabilir. Aşırı özgüven bireyin kişisel, sosyal ve profesyonel yaşamında birtakım sorunlara neden olabilir:

-Kolay göründüğü veya sizin kapasitenizin altında olduğu için projeleri üstlenmemek gibi kaçırılan fırsatlar

– Tamamlama becerisine sahip olmadığınız projelere evet demek gibi çok fazla şey üstlenmek

-Kibirli görünerek arkadaşlarınızı kendinizden uzaklaştırmak gibi sosyal sonuçlar

-Gerekli beceriye sahip olmadan aşırı kibirli görünmek gibi işyerinde sorunlar

-Kendi kapasiteniz ve performansınızla fazla ilgilenmekten ve partnerinizin yetenekleriyle yeterince ilgilenmemekten kaynaklanabilecek ilişki sorunları yaşanabilir.

Benlik saygısı üzerine daha önceki çalışmaların incelemesinde araştırmacılar yüksek benlik saygısının bazen istenmeyen sonuçlara yol açabileceğini bulmuşlardır. Buna ek olarak benlik saygısı yüksek olan çocukların risk alma davranışlarına girme olasılıklarının daha yüksek olduğu görülmüştür. Benlik saygısı yüksek olan insanlar, ilişkilerindeki herhangi bir sorun için karşısındakini suçladıkları için daha kötü ilişkilere sahip olma eğilimindelerdir. Yüksek benlik saygısı, daha yüksek şiddet ve saldırgan davranışlar sıklığıyla da bağlantılı bulunmuştur.  Ancak özgüveni nasıl algıladığımız kişiden kişiye her zaman tutarlı değildir. Örneğin araştırmalar, erkek meslektaşlarıyla aynı şekilde davranan kadın liderlerin otoriter, duygusal veya saldırgan olarak algılanma olasılığının daha yüksek olduğunu bulmuştur. Bu güven çifte standardı, kadınların iş hayatında yükselmelerini ve liderlik pozisyonlarına yükselmelerini zorlaştırmaktadır. İşyerinde başarılı olmak için gereken davranışlar, kadınların sergilediği için genellikle cezalandırıldığı davranışlarla aynıdır. Araştırma ayrıca sosyal normların ihlali olarak kabul edilen şekillerde davranan başkalarını cezalandırma eğiliminde olduğumuzu da gösteriyor. Normlar, erkeklerin kendinden emin ve iddialı olmasını zorunlu kılarken, kadınların genellikle anaç ve sıcak olmaları beklenir.

Kendinden emin olmanın yanlış bir tarafı yok ama bu özgüven, ilişkilerine zarar veren narsisizm ya da kendini beğenmişlik olarak ifade ediliyorsa aşırı olma ihtimali vardır. Çok fazla özgüvenle ilgili sorun, genellikle kendilikle bağlantısı bulunmayan görkemli bir benlik görüşü içermesidir. En iyi, en zeki ya da en nitelikli olduklarını düşünen insanlar şaşırtıcı bir şekilde bazen en kötü, en bilgisiz ve en vasıfsız kişilerdir. Bu duruma “Dunning-Kruger Etkisi” denir. Bu etki David Dunning ve Justin Kruger tarafından ortaya konmuş ve bu etkiyi ilk tanımladıklarında makalenin başlığını “Yetersizler ve Bunun Farkında Değiller” olarak seçmişlerdir.

Diğer durumlarda aşırı özgüven, kendi çıkarları için başkalarının ihtiyaçlarını göz ardı etmeyi içerir. Bu da romantik birliktelikler, arkadaşlıklar, aile bağları dahil her türlü ilişkide büyük sorunlara yol açabilir. Özgüven genellikle insanların geliştirebilmeyi diledikleri bir şeydir, ancak bazen aşırı düzeyde güven sorun olabilir. Güven kibir haline geldiğinde, başkalarını yabancılaştırabilir ve hem sosyal hem de profesyonel olarak başarılı olmayı zorlaştırabilir. Sağlıklı bir özgüven duygusu geliştirmek başarı için önemlidir. Bu tür bir güven, bizim zorlukların üstesinden gelmek, engelleri aşmak ve kendi yeteneklerimize inanmamızı sağlamak için kişiliğimizde bulunması gereken bir kapasitedir.

Klinik Psikolog Zeynep Sürücü

Bir Şeyin En İyisi Yapılacaksa Onu Ben Yaparım!,özgüven,kibir,sorun,ilişki,benlik saygısı

istanbul psikolog,şişli psikolog,beşiktaş psikolog,online terapi,online psikolog,en iyi psikolog,psikolog ücretleri,ücretsiz psikolog,istanbul tavsiye psikolog,psikolog randevu,psikolojik destek,psikolojik danışmanlık,psikoloji,psikoterapi,psikolog,ünlü psikologlar,başarılı psikologlar,online psikolog tavsiye,erkek psikolog,kadın psikolog,psikolog istanbul,psikolojik rahatsızlıklar,psikolojik ilk yardım,psikolojik test,psikohelp,mecidiyeköy psikolog

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Yorumlar