psikohelp, psikolog

Narsisizm Tedavi ve Aynalama

Narsisizm, kişinin kendisiyle aşırı meşgul olmasını ifade eden psikolojik bir terimdir. Kişinin kendi önemine dair abartılı bir duyguyu, sürekli ilgi ve hayranlık ihtiyacını, başkalarına karşı empati eksikliğini beraberinde getirir. Kişiliklerini ve özsaygılarını kendileri dışından onay alarak sürdürme çabası taşıyan kişileri ‘’narsisistik’’ olarak adlandırırız.

Narsisizm Tedavi ve Aynalama -istanbul psikolog,online psikolog

Narsisizm, kişinin kendisiyle aşırı meşgul olmasını ifade eden psikolojik bir terimdir. Kişinin kendi önemine dair abartılı bir duyguyu, sürekli ilgi ve hayranlık ihtiyacını, başkalarına karşı empati eksikliğini beraberinde getirir. Kişiliklerini ve özsaygılarını kendileri dışından onay alarak sürdürme çabası taşıyan kişileri ‘’narsisistik’’ olarak adlandırırız.

Hepimizde kim olduğumuz ve ne kadar değerli olduğumuz duygusuna zayıflıklar ve kırgınlıklar eşlik eder. Oldukça normaldir ki insanlar tarafından onaylanmak pek çoğumuzun özsaygısını güçlendirir, onaylanmamak ise yaralar. Fakat bazıları bu onay duygusuyla orantısız derecede meşgullerdir. Bu durum bir kişinin işleyişini ve ilişkilerini önemli ölçüde bozacak şiddet düzeyine ulaştığında ‘’Narsisistik kişilik‘’ ve ‘’patolojik narsisizm’’ terimleri ortaya çıkar.

Narsistik bireyler arasında ‘’aynalama’’ sıklıkla görülür. Narsisizm bağlamında aynalama, narsisistik eğilimlere sahip bireylerin başkalarından olumlu geri bildirim ve ilgi alarak onaylanma, beğenilme, değer görme duygusu aradığı psikolojik bir olguyu ifade eder.  Narsisistik bireylerin onaylanma ihtiyaçlarının karşılanmasının yollarından biri olarak da tanımlanabilir. Bu süreç kendilerinin idealize edilmiş bir versiyonunu yansıtmayı ve başkalarının bu idealleştirmeye olumlu geri bildirim vermesini beklemeyi içerir. Örnek olarak narsisitik bireyler hatalarından, başarısızlıklarından, eksikliklerinden bahsetmezler. Sadece kendilerini olumlu, başarılı ve ilgi çekici şekilde tasvir eden bilgiler paylaşırlar. Bunu yaparken daha etkileyici görünmek için gerçeği süsleyebilirler. Çoğu zaman kendi özgün kişiliklerini ifade etmek yerine etkileşimde bulunduğu insanlara göre kişiliğini, fikirlerini veya ilgi alanlarını değiştirebilirler.  Bu dikkat çekme isteğinin altında yatan sebep iltifat ve onay alma ihtiyacıdır. Aynalama narsistik bireylerin kendilerini daha iyi hissetmesini sağlayabilir ancak uzun vadede bu mekanizma sağlıklı duygusal gelişimi engeller. Aynalama eğilimi gösteren herkesin mutlaka narsist olmadığını hatırlatmak oldukça önemlidir. Ek olarak insanlar bu davranışları farklı derecelerde sergileyebilirler ve her narsist aynı belirtileri göstermeyebilir.

Narsisizm tedavisi genellikle bireylerin başkalarıyla daha sağlıklı ilişki kurma yolları geliştirmelerine, empati duygusunu güçlendirmelerine ve öz değer duygularını yönetmelerine yardımcı olmayı amaçlayan uzun süreli psikoterapiyi içerir. Fakat narsisistik bir danışana yardım etmek pamuk ipliğine bağlı gibidir çünkü bu kişiler kırılgan özsaygılarının daha da zayıf düştüğü durumların içinde bulunmak istemezler. Çünkü narsist bir kişi kendi imajına meydan okuyan her şeyi kabul etmekte zorluk çeker.  Narsisistik danışanın davranışlarının gerçek niteliklerine ilişkin farkındalığı arttırmak, bu nitelikleri dürüstçe ele almak ve optimal derecede bir kırılmaya sebep olarak içselleştirme sürecini başlatmak terapistin görevidir. Belirtilmelidir ki Narsisizme ilişkin psikanalitik görüşlerdeki fikir ayrılıkları halen devam etmektedir.

                                                                                                     Damla Talay

Referans

Bender, D. S. (2012). Mirror, mirror on the wall: Reflecting on narcissism. Journal of Clinical Psychology68(8), 877-885.

Ellis, H. (1927). The conception of narcissism. The Psychoanalytic Review (1913-1957)14, 129.

Kohut, H. (1968). The psychoanalytic treatment of narcissistic personality disorders: Outline of a systematic approach. The psychoanalytic Study of the Child23(1), 86-113.

Narsisizm Tedavi ve Aynalama,Narsisizm,patolojik narsisizm,Narsisistik,

istanbul psikolog,şişli psikolog,beşiktaş psikolog,online terapi,online psikolog,en iyi psikolog,psikolog ücretleri,ücretsiz psikolog,istanbul tavsiye psikolog,psikolog randevu,psikolojik destek,psikolojik danışmanlık,psikoloji,psikoterapi,psikolog,ünlü psikologlar,başarılı psikologlar,online psikolog tavsiye,erkek psikolog,kadın psikolog,psikolog istanbul,psikolojik rahatsızlıklar,psikolojik ilk yardım,psikolojik test,psikohelp,mecidiyeköy psikolog,psikolojik test

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Yorumlar