Psikohelp - İstanbul psikolog, online psikolog, online terapi

Psikolojik Testler

Beck Anksiyete Envanteri, bireydeki anksiyeteye dair belirtileri ölçmek amacıyla kullanılan bir ölçektir. Bireydeki titreme, terleme, kalp çarpıntısı gibi fiziksel belirtileri ölçmenin yanında endişe, huzursuzluk, gerginlik ve korku duygusunun düzeyini de ölçmektedir. Test sonucu eğer anksiyete dair belirtiler varsa bu belirtilerin düzeyine dair de bilgi vermektedir. 

Beck Depresyon Ölçeği, kişinin son iki hafta içerisindeki depresyona dair belirtileri ölçmek için kullanılan bir ölçektir. Testin içerisinde kişinin duygu durumu, hayata karşı istek ve ilgi seviyesi, uyku ve iştah düzeyi hakkında bilgi almak için sorulan sorular vardır. Testin sonucunda kişide depresyonun var olup olmadığına ve eğer depresyon var ise bunun şiddetine dair bilgi vermektedir. 

Burns Depresyon Ölçeği, bireyin son bir hafta içerisinde deneyimlediği düşünce, duygu ve davranışlarını değerlendirerek depresyonun varlığını belirlemeye çalışan bir ölçüm aracıdır. Eğer bireyde depresyonun varlığı görülmüşse bu depresyonun şiddetine dair bilgiye de ulaşılabilir. 

İntihar Düşüncesi Ölçeği, bireyin intihara dair düşüncelerini sorgulayarak intihar riskini belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. Eğer intihara dair düşünceler varsa bu konuda profesyonel bir destek almak çok önemlidir. 

 

Tükenmişlik testinde, bireyin yaşamında zihinsel, duygusal ve fiziksel olarak yorgunluk düzeyini ölçmeyi amaçlamaktadır. Ölçeğin içerisinde bireyin insanlara ve çevresine karşı duyarsızlaşmasını ve kendine dair algısını ölçen sorular bulunmaktadır. Ölçek sonucunda bireyin tükenmişliğe dair belirtileri anlamasına yardımcı olur. 

SCL-90 Ruhsal Belirtiler Tarama Testi, kişinin birden çok alt alanda psikolojik belirtilerini ölçen bir testtir. Bu test somatizasyon, obsesif-kompulsif, duygusal denge, dışadönüklük, duygusal denge eksikliği, fobi, paranoya, uyum sorunları, depresyon, anksiyete ve duygusal hassasiyete dair soruları içermektedir. Testin sonucu bireyin psikolojik olarak durumuna dair bilgi vermektedir. 

Cinsel mitler ölçeği, kişinin cinselliğe dair duyup öğrendiği yanlış inanç ve mitleri ölçmektedir. Cinsel mitlere olan inançlar, kişinin sağlıklı cinsel ilişkiler kurmasını engelleyebilmektedir. Ölçeğin sonucunda kişinin bu yanlış inançları tespit edilebilir. Bu inançların tespit edilmesiyle kişiye cinselliğe dair eğitimler verilerek kişinin sağlıklı bir cinsel yaşam oluşturması sağlanabilir. 

Vajinismus testi, vajinismus durumunun var olup olmadığını belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. Vajinismus, bir kadının cinsel birleşme esnasında istemsiz olarak vajinal kaslarını kasarak cinsel deneyimde zorlanması durumudur. Bu test sonucunda vajinismus durumu varsa bu durumun şiddetine dair bilgi vermektedir.

Borderline testinde, Borderline kişilik bozukluğuna dair belirtileri değerlendiren sorular vardır. Borderline kişilik bozukluğunda kişi ilişki problemleri, duygusal düzenlemede zorluk ve kimlik problemleri yaşamaktadır. Testin içerisinde bu alanlardaki sorunlara dair sorular vardır. Testin sonucunda bu bozukluğun var olup olmadığını ve varsa düzeyine dair bilgiye ulaşılabilir.

Sezgisel Yeme Ölçeği, bireyin yemek yeme alışkanlıkları ve davranışlarını ölçmektedir. Testin içerisinde bireyin duygusal yeme davranışları, beden duyarlılığı, açlık tokluk dengesini anlama yemek yeme tercihlerini nasıl yaptığına dair sorular vardır. Testin sonucu bireyin yeme alışkanlarını kazanmasına yardımcı olabilir.. 

Yeme farkındalığı ölçeği bireyin yemek yeme alışkanlıkları ve davranışlarını ölçmektedir. Testin içerisinde bireyin fiziksel açlık ve tokluk algısı, duygusal yeme davranışları, yavaş ve bilinçli yeme deneyimini sorgulayan sorular vardır.

Yeme tutumu ölçeği bireyin yeme alışkanlıklarına dair tutumlarını ölçmektedir. Ölçeğin içerisinde yeme alışkanlıkları, beden imajı, kilo kontrolü inancı, duygusal yemek yeme ve yemekle ilgili anksiyeteye dair sorular bulunmaktadır. Ölçek sonucu yeme alışkanlıklarına ve duygular arasındaki ilişkiye dair bilgi vermektedir.

Testin sonucu bireyin sağlıklı yeme alışkanları kazanmasına yardımcı olabilir. 

Şema bireyin duygu, davranış ve düşüncelerini oluşturan kalıplar olarak ifade edilebilir. Şema mod ölçeğinde bireyin bu kalıplarla beraber hayatta karşılaştığı durumlarda nasıl tepki verdiğini anlamayı amaçlamaktadır. Testin içerisinde duygusal deneyimleri yansıtan temel içsel modları ve bu modlar arasında nasıl geçiş yaptığını değerlendirilmektedir. Testin sonucu bireyin duygusal regülasyonunu nasıl yaptığını, düşünce kalıplarını ve içsel modlarını daha iyi tanımasına yardımcı olabilir. 

Young-Rygh Kaçınma Ölçeği, bireyin duygusal olarak yaşadığı zorlu durumlarda sergilediği duygusal kaçınma davranışlarını ve bu davranışın altında bulunan şemaları değerlendirmek amacıyla kullanılmaktadır. Testin sonucunda birey duygusal olarak kullandığı baş etme mekanizmalarını anlayarak yeni baş etme mekanizmalarını keşfetmesine yardımcı olabilir.

Young Telafi Ölçeği, diğer bir ifadeyle “Telafi Davranışları ve Şemaları Ölçeği” olarak ifade edilebilir. Kişinin yaşadığı zorlu duygusal deneyimlerinde hangi baş etme stratejilerini kullandığını ve bu stratejilerin altında bulunan şemaları ölçmek amacıyla bu test kullanılmaktadır. Testin sonucunda birey duygusal olarak kullandığı baş etme mekanizmalarını anlayarak daha sağlıklı olan baş etme mekanizmalarını kullanabilir.

Young Şema Ölçeği, bireyin şemalarını değerlendirmek için kullanılmaktadır. Şema bireyin duygu, davranış ve düşüncelerini oluşturan kalıplar olarak ifade edilebilir. Bu ölçekte bağımsızlık ve kendilik, bağlanma ve güven, değer ve sevgi beklentisi, terk edilme ve reddedilme şemalarını değerlendiren sorular vardır. Testin sonucunda kişi şemaların hayatını nasıl etkilediğine dair bilgi sahibi olabilir.

Akademik Benlik Kavramı Ölçeği, genellikle öğrenim göre kişilerin motivasyon, öğrenme deneyimleri, okul başarısı ve öğrenmeye dair tutumlarını ölçmek amacıyla kullanılmaktadır. Testin içerisinde akademik özsaygı ve akademik kimliğini değerlendiren sorular vardır.

Sıkıntıya Dayanma Ölçeği, bireyin sıkıntılı ve stresli durumlarla baş etme mekanizmalarını değerlendirmek amacıyla kullanılmaktadır. Baş etme mekanizmaları olarak problem odaklı başa çıkma, duygusal odaklı başa çıkma, kaçınma davranışına dair testin içerisinde sorular vardır. Testin sonucunda bireyin stresli ve sıkıntılı durumlarda nasıl davrandığına dair bilgiye ulaşılabilir.

 

Doğaya uyum ölçeği, bireyin doğa ile olan tutumları ve doğayla ilişkisini değerlendirmek amacıyla kullanılmaktadır. Testin içerisinde bireyin çevresel farkındalığını, doğayla etkileşimini ve doğaya olan ilgi, sevgisini ölçen sorular vardır. Testin sonucunda bireyin doğayla olan ilişkisini daha iyi anlamasına yardımcı olabilir.

 

Fageström Nikotin Bağımlılık Testi, bireyin nikotin içeren ürünlere olan bağımlılığını ölçmeyi amaçlamaktadır. Testin içerisinde nikotin bağımlılık derecesini, sigara kullanım sıklığını ve sigarayı bırakma isteğini ölçen sorular vardır. Testin sonucunda bireyin nikotin bağımlılık düzeyine dair bilgi edinilir.

 

İnternet bağımlılığı testi, bireyin internet kullanma davranışlarını ve internete olan bağımlılık belirtilerini ve düzeyini ölçmeyi amaçlamaktadır. Testin içerisindeki sorulardan internet kullanım alışkanlıkları, kontrol kaybı, sosyal ve işlevsellik sorunları ve duygusal sorunlara dair bilgilere ulaşılabilir. Testin sonucu internet kullanımının sağlıklı olup olmadığına dair yardımcı olabilir.

 

Yaygın Anksiyete Bozukluğu Testi, bireyin yaygın anksiyete bozukluğuna dair belirtilerini ölçmeyi amaçlamaktadır. Bireydeki mide sorunları, titreme, kas gerginliği, terleme, kalp çarpıntısı gibi fiziksel belirtileri ölçmenin yanında endişe, huzursuzluk, gerginlik ve korku duygusunun düzeyini de ölçmektedir. Test sonucu eğer anksiyete dair belirtiler varsa bu belirtilerin düzeyine dair de bilgi vermektedir. 

Erişkin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Kendi Bildirim Ölçeğinde, yetişkinlerde DEHB belirtilerini ölçmek amacıyla kullanılmaktadır. Testin içerisinde bireyin dikkat, dürtü kontrolü ve hiperaktivitesini ölçmek için sorular vardır. Testi çözmek, kişinin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu belirtileri anlamasına yardımcı olmaktadır. 

M- CHAT değiştirilmiş erken çocukluk dönemi otizm tarama ölçeği, 16-30 ayların arasında olan çocukların otizm spektrum belirtilerini değerlendiren bir ölçektir. Testin içerisinde otizm spektrum bozukluğunun içerisindeki iletişim ve davranışsal zorluklara dair sorular vardır. 

Hamilton Depresyon Değerlendirme Ölçeği, kişinin belirli bir zaman aralığında yaşadığı depresyona dair belirtileri ölçen bir araçtır. Ölçeğin içerisinde kişinin duygu durumu, hayata karşı istek ve ilgi seviyesi, uyku ve iştah düzeyi hakkında bilgi almak için sorulan sorular vardır. Testin sonucunda kişide depresyonun var olup olmadığına ve eğer depresyon var ise bunun şiddetine dair bilgi vermektedir. 

Hamilton testi ifadesi “Hamilton Depresyon Skalası” olarak da ifade edilmektedir. Bu ölçek bireyin biyo-psiko-sosyal alanlarda depresif belirtilerini ölçen soruları barındırmaktadır. Testin sonucunda kişide depresyonun var olup olmadığına ve eğer depresyon var ise bunun şiddetine dair bilgi vermektedir. 

Eysenck Kişilik Testinde, bireyin düşünce, duygu ve davranışlarını değerlendirerek kişiye ait özellikleri ölçmektedir. Bireyin karakteriyle ilgili dört temel alanı değerlendirmektedir: Dışadönüklük, içedönüklük, nörotiklik, psikotiklik. Testin sonucunda bireyin kişilik özellikleri, psikolojik bozuklukları, duygusal ve sosyal işlevselliğine dair bilgilere ulaşılabilir.

 

Sosyal Fobi bir diğer ifadeyle sosyal anksiyete, bu ölçek kişinin sosyal anksiyete düzeyini ölçmeyi amaçlamaktadır. Sosyal anksiyete bireyin sosyal ortamlarda diğer insanlar tarafından olumsuz değerlendirileceğini dair korkularını içeren bir kaygı bozukluğudur. Testin sonucu bireyin bu şekilde değerlendirileceğini dair endişe ve korku düzeyini göstermektedir. Hiçbir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılamaz. Tanı ve tedavi gerektiren durumlar için lütfen yetkili mercilere başvurunuz. 

Özgüven ölçme testi bireyin kendine güvenini değerlendirmektedir. Testin içerisinde bireyin sosyal, akademik, bedensel, yetenek ve beceri alanlarındaki özgüvenine dair sorulan sorular vardır.  Testin sonucu bireyin özgüvenini fark etmesine ve geliştirmesine yardımcı olabilir. 

Yalnızlık envanteri kişinin çevresiyle olan sosyal etkileşimini ve yalnızlık duygusunu değerlendirmektedir. Testin sonucunda kişinin sosyal izolasyonu ve yalnızlık duygusunun boyutuna dair bilgiye ulaşılmaktadır. 

Maudsley Obsesif- Kompulsif Belirti Ölçeği, kişide obsesif- kompulsif bozukluk belirtilerini ölçmektedir. Obsesyonları yani kişide tekrarlayan düşünceleri ve bu düşüncelerle baş edebilmek için sergilenen tekrarlayıcı davranışları yani kompulsiyonları değerlendirmektedir.  

Otomatik düşünceler ölçeği, kişinin farkında olmadan zihninde hızlı ve otomatik olarak oluşan düşünceleri ölçmeyi amaçlayan bir ölçüm aracıdır. Testin sonucunda psikolojik olarak yaşadığı zorlukların altında yatan olumsuz düşüncelerini fark edebilir. 

Yetişkin Motivasyon Ölçeği kişinin içsel ve dışsal motivasyon düzeyini ölçmektedir. Kişinin içsel ve dışsal motivasyon düzeyini bilmesi, kişinin hedeflere ulaşma konusunda kendisinin nasıl daha iyi şekilde motive olacağını öğrenmesi demektir. Bu şekilde kişi hedefine daha başarılı bir performansla ulaşabileceğinin yolunu bilebilir. 

Bu formun içerisinde kişinin kişisel bilgileri, geçmiş öyküsü, mevcut problemleri, hayata ve terapiye dair beklentilerini sorgulayan sorular vardır. 

MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) testi bireyin düşünce, duygu ve davranışlarını değerlendirerek kişiye ait özellikleri ölçmektedir. Bireyin karakteriyle ilgili bilgiler vermesine ek olarak anksiyete, depresyon ve şizofreni gibi hastalıkların tespit edilmesine de yardımcı olmaktadır. Testin sonucunda bireyin kişilik özellikleri, psikolojik bozuklukları, duygusal ve sosyal işlevselliğine dair bilgilere ulaşılabilir. 

Wechsler Çocuklar için Zekâ Ölçeği (WISC-IV)  bu ölçek 6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay yaş aralığındaki çocukların bilişsel ve zihinsel yeteneklerini ölçmeye yarar. Güncel bir testtir.WISC IV 10 değerlendirme ve 5 yedek olmak üzere 15 alt testten oluşmaktadır.

Uygulama süresi: 90-120 dakikadır.

 

 

Bilişsel Davranışçı Terapide kullanılan ölçekler bireyin duygusal, davranışsal ve düşünce tarzlarını ölçmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu ölçeklerin içerisinde Beck Depresyon Envanteri, Beck Anksiyete Envanteri, Otomatik Düşünceler Ölçeği, Sosyal Fobi Ölçeği ve Problem Çözme Envanteri dahil olmak üzere içerisinde birçok ölçeği barındırmaktadır. Testlerin soncunda bireyin ruhsal duygu durumu, düşünce tarzı ve sorunlarla baş etme yöntemlerine dair bilgilere ulaşılabilir. Hiçbir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılamaz. Tanı ve tedavi gerektiren durumlar için lütfen yetkili mercilere başvurunuz.

Bilişsel Davranışçı Terapide kullanılan ölçekler bireyin duygusal, davranışsal ve düşünce tarzlarını ölçmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu ölçeklerin içerisinde Beck Depresyon Envanteri, Beck Anksiyete Envanteri, Otomatik Düşünceler Ölçeği, Sosyal Fobi Ölçeği ve Problem Çözme Envanteri dahil olmak üzere içerisinde birçok ölçeği barındırmaktadır. Testlerin soncunda bireyin ruhsal duygu durumu, düşünce tarzı ve sorunlarla baş etme yöntemlerine dair bilgilere ulaşılabilir. Hiçbir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılamaz. Tanı ve tedavi gerektiren durumlar için lütfen yetkili mercilere başvurunuz.